Vouchers.BG Terms And Conditions

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на Vouchers.bg

Сърдържание


Дата на последна актуализация на документа: 17.12.2020г.

І. Въведение

Когато използвате платформата Vouchers.BG и която и да е от нашите услуги, следва да знаете, че ние използваме предоставените от Вас лични данни в съответствие с настоящата политика за поверителност и всички приложими закони.

Като използвате платформата Vouchers.BG (платформата), вие давате своето съгласие за използването на бисквитки във вашия браузър, които не съдържат ваши лични данни.

Vouchers.BG използва услугите на други компании, за да може да предоставя и поддържа своите услуги. Това включва услуги като облачно съхраняване на данни, имейл, архив и поддръжка и др. Vouchers.BG използва само доверени партньори, които споделят ценностите ни и ангажираността ни към Вашата поверителност. Vouchers.BG работи със следните партньори:

 • СуперХостинг (https://superhosting.bg/)
 • Digital Ocean (https://www.digitalocean.com)
 • Mailgun (https://www.mailgun.com/)
 • Google Analytics (http://analytics.google.com/)

За някои от услугите си Vouchers.BG използва доверени партньори, които могат да трансферират и обработват данни на потребителите в страни извън Европейския съюз и в тази връзка "БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ" ЕООД се грижи всяка информация на потребителите да бъде трансферирана в съответствие с приложимото законодателство и по най-сигурния възможен начин.

ІІ. Информация събирана от Vouchers.BG

Когато използвате нашите услуги, ние събираме информация, за да ги направим по-добри за Вас и поради това събираме следното:

 1. Неща, които правите в Vouchers.BG:
  • ваучери, членски карти и билети които разглеждате
  • ваучери, членски карти и билети които добавяте в количката за пазаруване
  • страниците които посещавате
  • реклами, на които кликате
  • информация за устройството
  • вашето местоположение
  • Данни за бисквитките, които използва Vouchers.BG
 2. Неща, които създавате в Vouchers.BG:
  • Лична информация която добавяте
  • Поръчки които създавате
  • Информация за контакти която изпращате
 3. Неща, които Ви идентифицират
  • Име
  • Емейл
  • Телефон
  • Данни за потребителската кошница и продуктите в нея

  Информацията е необходима за правилното фукнциониране на платформата и възможност за изпращане на закупените продукти до крайния потребител.

"БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ” ЕООД съхранява Вашите лични данни за период от 10 години, или докато решите да оттеглите Вашето съгласие частично или напълно. В случай че решите да изтриете вашите потребителски данни или част от информацията си, това може да отнеме до 1 месец, за да бъде изтрита цялата Ви информация от нашите системи. Поради правни причини ние трябва да запазим данни, относно Вашето съгласие с нашите Общи правила и условия, Политика за поверителност, и Вашето съгласие за използване на Вашите данни за маркетинг цели, за по-дълъг период.

ІІІ. Как се използва вашата информация

 1. Предоставената от вас лична информация служи за коректното формиране и обработка на поръчаните от вас ваучери, билети и членски карти.
 2. Маркетинг услуги и активности

  Vouchers.BG може да използва личната информация, която сте споделили като член на платформата, за да Ви предлага специално насочено съдържание, което може да включва маркетингова и/или рекламна информация. Ще поискаме Вашето съгласие за следните активности:

  • Да получавате известия на посочения имейл адрес за промоции и отстъпки.
  • Да получавам текстови съобщения на база посоченият от мен телефонен номер от името на Vouchers.BG или от името на партньорте, чиито услуги сте използвали.

IV. "БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ" ЕООД защитава вашата информация

Работим усилено за защита интереса на нашите потребители от неоторизиран достъп или неоторизирана промяна, разкриване или унищожаване на информация, която съхраняваме и за въвеждане на защитни мерки, които да предпазват потребителската информация чрез:

 • използваме протоколи за сигурност като HTTPS
 • използваме най-високите стандарти за криптиране в индустрията
 • използваме мерки за физическа защита, за да предпазваме срещу неоторизиран достъп до системите ни
 • ограничаваме достъпа до лична информация, до служители, изпълнители и други лица, които имат нужда да знаят тази информация, за да я обработят. Те са обект на стриктни договорни задължения за конфиденциалност, процедури за обработка на данни и вътрешни правила и могат да бъдат дисциплинарно наказани или уволнени, в случай че не спазват всичките тези задължения
 • регулярно наблюдаваме нашите системи за вероятни уязвимости и атаки

Как предотвратяваме вреди и отговаряме на правни запитвания:

 • Въвеждаме различни мерки за защита с цел сигурност на личните данни на потребителя. В случай на установен риск или неоторизиран достъп до данни или сигнал от потребител (за риск в сигурността/неоторизиран достъп), ще предприемем всички възможни мерки да ограничим риска и да проведем разследване, да отстраним слабости/пробив в сигурността и да уведомим държавните институции за защита на личните данни в съответствие със закона.
 • Не предоставяме „прикрит“ достъп до данни на нашите потребители или до сървърите, които съхраняват техните данни на държавни институции, но може да им дадем достъп, да запазим и споделим вашата информация в отговор на правно запитване (като съдебно разпореждане или др.), в случай че законът ни задължава за това.

V. Маркетинг комуникация

Използваме данни и съдържание за покани и комуникация, популяризирайки нашите услуги или услугите на наши партньори чрез един или повече от следните начини: рекламни имейли; вътрешна система за съобщения; известия на настолен компютър; известия на мобилно устройство.

Предоставяме Ви възможност да се откажете от тези маркетингови съобщения по всяко време.

VI. Вашите права

"БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ” ЕООД уважава Вашите права, свързани с поверителността и прави всичко възможно да ги предпазва. В тази връзка, имайте предвид, че:

 1. Може да поискате Вашите лични данни да не бъдат използвани за друга цел, освен тази, за която изрично сте се съгласили и само в съответствие с настоящата Политика за поверителност и всички приложими закони.
 2. Може да поискате корекция на Вашите лични данни.
 3. Може да поискате копие на всички лични данни, съхранявани в Vouchers.BG.
 4. Може да поискате изтриване на всяка отделна или на цялата събрана лична информация за Вас (правото да бъдете забравени).
 5. Може да решите да не бъдете част от автоматизирано профилиране и/или автоматизирани решения относно Вас, когато решенията са основани единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което предизвиква правни последствия, засягащи Ви или други последствия, които Ви засягат също толкова значително.
 6. Може да поискате да получите достъп до използваната информация за Вас, да я коригирате, да използвате човешка намеса, да изразите мнение, възразите и оспорвате решение, относно Вас, когато решението е основано единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което предизвиква правни последствия, засягащи Ви или други последствия, които Ви засягат също толкова значително.
 7. Може да поискате да не бъдете таргетирани с маркетингова комуникация.
 8. Може да поискате да узнаете мястото, където се съхраняват Вашите лични данни.
 9. Може да поискате Вашите лични данни да не бъдат изпращани или споделяни с трети страни извън Европейския съюз, когато няма предвидени подходящи мерки за защита на Вашите лични данни.
 10. Може да поискате Вашата лична информация да бъде трансферирана на трета страна в стандартно използван формат.
 11. Може да поискате информация и съдействие от нас във връзка с използването на Вашите лични данни и Вашите права.
 12. Може да подадете жалба относно Вашите права към държавните институции за защита на личните данни.

VII. Промени и известия

Периодично можем да изменяме/актуализираме настоящата Политика за поверителност, Общите правила и условия. В случай че направим промени, ще Ви уведомим чрез инструментите на платформата и/или чрез други средства, за да Ви дадем възможност да прегледате промените, преди да влязат в сила. В случай че възразявате по някоя от промените, може да изтриете Вашия профил и да преустановите използването на платформата като регистриран потребител. При положение че продължите да използвате нашите услуги, след като периодът на известието е изтекъл и промените са влезли в сила, това ще означава, че сте се съгласили с изменените/актуализирани Политика за поверителност, Общи правила и условия.

В случай че не сте съгласни с тези промени, следва да спрете използването на платформата и да прекратите вашето съгласие о в съответствие с Общите правила и условия.

При необходимост ще поискаме отново Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни.

VIII. Свържете се с нас

"БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК: 175262206, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, п.к. 1113, р-н Изгрев, ул. „Тинтява“ № 84. "БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ" ЕООД е "администраторът" на всички лични данни, които се събират, обработват и запазват за вас, освен ако не ви уведомим изрично за противното.

Адрес: България, гр. София, ул. Тинтява № 84, п.к. 1113
Телефон: +359 899 907 995
Имейл: sales@bigobg.com.

В случай че имате нужда от съдействие във връзка с Вашите права, настоящата Политика за поверителност или искате да ни информирате за установен риск/неоторизиран достъп или потенциален риск/неоторизиран достъп във връзка със защита на данните, може да се свържете с нас чрез имейл или чрез писмо.

Когато потребител се свърже с отдел Клиентско обслужване на Vouchers.BG., с цел по-добро качество на услугата, може да му бъде изиската допълнителна лична информация за идентификация.